Parduotuvės taisyklės

  1. BENDROSIOS SĄLYGOS

Šioje elektroninių prekių parduotuvėje adresu www.gintauteval.lt (toliau - parduotuvė) parduodami rankų darbo papuošalai ir kiti priedai. Pateikiant užsakymą internetu per internetinę parduotuvę, tarp Kliento (toliau – Klientas) ir Paslaugų teikėjo sudaroma pirkimo sutartis pagal šio aiškinamojo dokumento sąlygas. Klientas, pateikdamas užsakymą, sutinka su Bendrosiomis prekių pirkimo-pardavimo sutarties sąlygomis. Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Bendrąsias prekių pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, kurios įsigalioja po paskelbimo www.gintauteval.lt svetainėje  momento ir Klientas įsipareigoja sutikti su jų sąlygomis po pirmojo pirkimo atlikimo bei po jų paskelbimo.

  1. PIRKIMO PROCESAS

Pirkimo sutartis įsigalioja tarp Gintutės Valūnės kaip Pardavėjo ir Kliento kaip Pirkėjo. Internetinėje parduotuvėje pateikiami prekių vaizdai yra sukurti ir priklauso Paslaugų teikėjui kaip intelektinė nuosavybė. Klientas sutinka, kad gaminių vaizdai būtų laikomi pavyzdžiais. Klientas sutinka, kad Paslaugų teikėjas neprisiima teisinės atsakomybės už galimus skirtumus tarp prekės vaizdo ir paties produkto.

  1. PRISTATYMO BŪDAI IR SĄLYGOS

Sąlygas žiūrėti čia.

  1. ATSAKOMYBĖ, APMOKĖJIMAS, PRISTATYMAS

Paslaugų teikėjas įsipareigoja Kliento užsakytas prekes pristatyti Kliento nurodytu adresu ar į jo nurodytą paštomatą, įskaitant Kliento pasirinktą pristatymo būdą. Jeigu patvirtinto užsakymo nepavyksta pristatyti taip, kaip buvo sutarta anksčiau (pvz., prekė nepasiekiama sutartu laiku arba gamyboje atsiranda nenumatytų nesklandumų), Paslaugų teikėjas privalo informuoti Klientą el. kliento nurodytu el. pašto adresu arba telefonu.

Klientas sutinka, kad užsakymo pateikimas yra teisiškai įpareigojantis pirkimo pasiūlymas. Klientas sutinka su šios pirkimo sutarties sąlygomis ir nevykdydamas jokių sutartyje nurodytų pažadų, Klientas prisiima atsakomybę už sutarties pažeidimą. Pristatymo kaštai – priklausomai nuo pristatomų prekių vertės ir pristatymo būdo – pateikiami www.gintauteval.lt tinklalapyje. Klientas sutinka su Paslaugos teikėjo pateikta prekių pristatymo informacija ir kainomis. Klientas privalo gauti patvirtintą prekių pristatymą ir įsipareigoja sumokėti Paslaugos teikėjui užsakymo patvirtinime nurodytą prekės kainą ir/ar pristatymo išlaidas. Klientas, gavęs užsakymą, privalo patikrinti, ar pristatytos prekės atitinka pirkimo sutarties sąlygose nustatytą prekių kokybę ir kiekį. Jei Klientas negauna užsakytų prekių dėl savo kaltės, Klientas neturi pretenzijų prekės tiekėjui.

  1. SUTARTIES VEIKIMAS 

Dabartinė prekės pirkimo-pardavimo sutartis, įsigalioja perkant per www.gintauteval.lt svetainę. Paslaugų teikėjas kiekvienam galiojančiam užsakymui priskiria automatinį užsakymo identifikavimo numerį, ir nedelsiant po užsakymo pateikimo, nurodo jį užsakymo patvirtinimą liudijančiame dokumente, kuris po užsakymo siunčiamas Klieno nurodytu el. pašto adresu.  Užsakymo patvirtinimas įvyksta nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 48 darbo valandas. Pirkimo sutartis įsigalioja Paslaugų teikėjui patvirtinus užsakymą el. paštu. Jeigu pirkimo patvirtinimas negaunamas per 48 darbo valandas, Klientas gali susisiekti su prekių pardavėjų šioje svetainėje nurodytais kontaktais. 

  1. SKUNDŲ PATEIKIMAS 

Jei gauta prekė akivaizdžiai sugadinta dėl Paslaugų teikėjo kaltės, Paslaugos teikėjas ją nemokamai pakeičia. Klientas privalo įrodyti tikslų žalos padarymo laiką ir aplinkybes, išskyrus atvejus, kai galiojantys įstatymai nenustato kitaip. Jeigu prekės pakeisti negalima, prekę galima grąžinti ir grąžinama sumokėta kaina be pristatymo išlaidų. Pakeisti įsigytą prekę galima tik tuo atveju, jei Klientas pateikia originalią užsakytos prekės pakuotę, o keičiama prekė yra nenešiota ir nesugadinta. Prekių pristatymo metu sugadinus gaminius, turi būti pridedamas raštiškas pretenzijų dėl žalos įvertinimas, kuriame už sugadintos prekės pristatymą atsakinga siuntų pristatymo tarnyba turi pripažinti padarytą žalą.

Turėdamas bet kokį nusiskundimą dėl kokybės, Klientas privalo nedelsdamas apie tai informuoti Paslaugų teikėją per 14 darbo dienų nuo įsigijimo šioje svetainėje nurodytais kontaktais.  Paslaugų teikėjas vertina gautą skundą, ir per 30 dienų informuoja Klientą el. paštu arba telefonu apie galimus nusiskundimo sprendimo būdus. Šalys įsipareigoja bet kokius ginčus spręsti atsižvelgiant į abiejų šalių interesus. 

  1. ATŠAUKIMO IR GRĄŽINIMO POLITIKA

Klientas turi teisę įsigijęs pirkinį jį atšaukti per 24 valandas po įsigijimo momento. Apie ketinimą atšaukti užsakymą, Klientas turi pranešti el. paštu gintauteval@gmail.com . Jei Klientas prekes jau dėvėjo (išskyrus bandymą namuose), Klientas negali pasinaudoti savo teise atsisakyti sutarties, nes prekė netinkama tolesniam pardavimui. 

Esant nusiskundimams ar teisei atsisakyti sutarties, Paslaugų teikėjas kiekvienu atveju tikrina gaminius ir pakuotę dėl galimų defektų. Klientas taip pat įsipareigoja grąžinti prekes originalioje pakuotėje, kurioje ir gavo prekę, įskaitant gautus priedus. Pinigai gali būti grąžinti tik už pilną grąžinimą. Teisingai grąžinus prekes, Paslaugų teikėjas privalo grąžinti Klientui pinigus nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo prekių atšaukimo ir grąžintų prekių gavimo. Į pinigų grąžinimą neįeina pristatymo išlaidos ir prekių grąžinimo pristatymo išlaidos. Klientas privalo apmokėti prekių pristatymo ir grąžinimo išlaidas. Jei prekė yra naudojama, Gintautė Valūnė gali reikalauti visiškai atlyginti žalą ar nuvertėjimą dėl netinkamo naudojimo. Kilus teisiniams nesutarimams, ginčai gali būti sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka. 

  1. KAINŲ KEITIMAS IR KITOS TECHNINĖS KLAIDOS

Gintautė Valūnė pasilieka teisę minimaliai keisti parduodamų papuošalų dizainą ir jiems naudojamas medžiagas, apie tai nurodant prekių aprašymuose Gintautė Valūnė taip pat pasilieka teisę vienašališkai keisti prekių kainas. Patvirtinus užsakymą, Gintautė Valūnė turi teisę keisti užsakytų prekių pirkimo kainą tik tuo atveju, jei nuo užsakymo patvirtinimo iki patvirtinime nurodytos pristatymo datos įsigalioja naujas įstatymas (pvz., mokesčių įstatymas). Gintautė Valūnė pasilieka teisę nutraukti bet kurios prekės platinimą ir pardavimą.